Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:23 ноември 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Условен оператор във Visual Basic
Улеснения за писане на програмен код във Visual Studio
Изрази във Visual Basic
ProcessMaker
Най-нови: Оператор за цикъл Do ... Loop във Visual Basic
Оператор за цикъл WHILE във Visual Basic
Често използвани контроли
Оператор за цикъл FOR във Visual Basic
Най-малко посетени: Извеждане на съобщения във Visual Basic
Разпространяване на приложения, направени с Lazarus
Улеснения за писане на програмен код във Visual Studio
Подобряване на програмата за пресмятане на лица

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 186066 днес 89
Направено с MyCMS.