Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:23 ноември 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Основни концепции в Archicad
Да се направи
За този сайт
Записване и експортиране на изображения
Най-нови: Избрани теми за Microsoft Word
Цифровизиране на елементи, детайли и орнаменти от български възрожденски сгради
Избрани теми за Micrisoft Excel
Стартиране на проект в Rhinoceros 7
Най-малко посетени: Предназначение и интерфейс на Rhinoceros 7
Сървър Apache и PHP в macOS v11.6 Big Sur и v12.0.1 Monterey
eduDAIN
Лента инструменти Drafting Aids в Archicad

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 175975 днес 320
Направено с MyCMS.