Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:15 май 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на отговори на въпроси от областта информационните технологии, образованието и науката. Използват се понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която се събира с цел разбиране и прилагане на тези понятия.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "За този сайт".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Отворена наука, свободен софтуер, образование
Ресурси
За този сайт
Най-нови: Редактор на съдържание в WordPress
Редактиране на публикации
Системи за управление на документи
Най-малко посетени: Резервно копие на WordPress
Admidio
Сайт или блог ще правим с WordPress?

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.