Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:12 януари 2018

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен дневник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в нашето изследване на тези понятия, въпросите, които си задаваме, намеренията и нещата, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Предговор
Сили и напрежение
Трети принцип на динамиката
Най-нови: Основи на механиката на непрекъснатите среди
Симетричност на тензора на напрежението
Момент на импулса на система от материални точки
Най-малко посетени: Момент на импулса
Център на масите
Уравнение за изминение на момента на импулса

Карта на сайта

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.