Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:18 март 2018

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в нашето изследване на тези понятия, въпросите, които си задаваме, намеренията и нещата, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Проблеми за решаване с помощта на свободен софтуер
Linux команди
Информационни системи за училища
Най-нови: ProcessMaker
Софтуер за управление на процаси
Feng Office
Най-малко посетени: Линейна регресия с m променливи (множествена регресия)
Математическа статистика
Линейна регресия с една променлива (проста регресия)

Карта на сайта

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.