Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:21 юли 2018

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим. Сайтът е и резултат от практическо осъществяване на дейност в тези области.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Отворена наука
Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г.
Свободен софтуер, образование, наука
Най-нови: Записки върху 3DS Max
Изучаване на софтуер
Записки върху Vectorworks Architect
Най-малко посетени: Хидродинамичен парадокс
Информатика
Електронно обучение

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.