Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:12 февруари 2020

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на решения на проблеми от областта на образованието и науката с помощта на информационни технологии. Прилагаме понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Повод за създаване на този сайт".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Информационното моделиране на сгради в България
Софтуер за нормативни документи
Равномерно променливо (равнопроменливо) движение
Най-нови: Извличане на имейл адреси от произволен текст
PDF формат
Open Journal Systems (OJS)
Най-малко посетени: Страница с експериментален дизайн
Приложение No 1 към чл. 2, ал. 2
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските

Карта   Карта на сайта

Mofdle   Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.