Visual Studio и Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на: 8 декември 2022

Visual Studio e среда за разработване на компютърни приложение, предлагана от Microsoft. Има безплатна версия Comunity 2022, която опиваме в настоящите записки. Освен за операционна система Windows има и версии за macOS и линукс, но тук разглеждаме версията в среда Windows 11.

С Visual Studio може да се пишат програми на различни езици за програмиране, но тук разглеждаме Visual Basic.

В настоящия раздел описваме практическите действия, извършвани във Visual Studio при създаване на приложения, а на езика за програмиране Visual Basic е посветен отделен раздел.

Visual Studio и Visual Basic - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2202 днес 0
Направено с MyCMS.