Информатика

Страницата е създадена на:20 април 2018 и редактирана на: 4 юни 2018

Представяният на тази страница файл е озаглавен "Записки по информатика" и съдържа работни записки за въвеждащ модул в лекционен курс по информатика.

Благодарение на Облачни технологии(колекция връзки), можете да отворите точно синхронизирано копие на файл от компютъра на автора му.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.