Работен екип

Страницата е създадена на:23 март 2016 и редактирана на:21 май 2019

Предполагам, че колегите, които бяха декларирали участието си при подготовката на заявката за проекта, щяха да се съгласят тук да има информация, която да ги представи като изследователи, но сега на тази страница ще намерите:

За инициатора на проекта/сайта:
vanyog.com - личен сайт
Проекти в GitHub
vanyo_g - Профил в sourceforge
Страница във Facebook
Страница в LinkedIn
Обществен профил в Google наука
Профил в researchgate.net

Проектът е отворен за всеки, който желае да помогне за реализиране на неговата цел и задачи. Желанието за участие се заявява чрез групата в Google.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.