Програмиране в Lazarus

Страницата е създадена на:18 септември 2018 и редактирана на:19 юли 2020

Lazarus е интегрирана работна среда за визуално програмиране на езика Free Pascal. Lazarus и FreePascal се развиват по методите за създаване на свободен софтуер, но много от реализираните идеи са вдъхновени от комерсиалния продукт Delphi.

Lazarus може да се използва в различни операционни системи: Windows, macOS, Linux. В настоящия курс ще опишем Lazarus за Windows.

Ще опишем редица практическите действия, извършвани с Lazarus, а на местата, където използваме понятия от програмирането на езика Паскал, ще посочваме хипервръзки към, обособеният отделен раздел Език за програмиране Паскал.

Препоръчително е раздел Език за програмиране Паскал да се прочете преди пристъпване към разучаване на Lazarus.

Съдържание:

Сгъване всички Разгъване всички

Програмиране в Lazarus - (настоящата страница)

Сгъване всички Разгъване всички

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.