Семинар "Софтуер"

Страницата е създадена на: 5 юли 2016 и редактирана на:25 септември 2016

Всеки изследовател изпитва необходимост да обсъжда идеите си с други изследователи. Обсъждането е важно за осмисляне и оценяване на идеите, за търсенето на пътища за осъществяването им.

За удовлетворяване на тази необходимост и във връзка с целите на настоящия проект се роди идеята за организиране на семинар "Софтуер".

Семинарът се състои от сесии, които се провеждат периодично.

Сесиите са отворени. На всяка сесия може да присъства всеки, който реши, стига да го позволява капацитетът на залата, където се провежда.

Основна цел на семинара е:

а като допълнителни цели могат да се посочат:

Говорители на семинара са доброволните участници в него.

Програмата за следваща сесия на семинара се уточнява ("гласува") от участниците в предишната сесия.

На всяка сесия на семинара желаещите да бъдат говорители на следващата сесия заявяват кои теми искат да подготвят и поемат ангажимент да ги представят.

През времето между сесиите, интересуващите се от семинара се информират за цялостната му дейност чрез електронна комуникация през сайт, посветен на семинара.

Сайтът на семинара ще позволява:

В семинара ще се разглеждат теми, свързани със софтуера, който се използва от професионалисти в различни области. Преди да се формира някаква група от участници, които да представят своите интереси, не може да се посочи конкретен софтуер. След провеждане на първата учредителна сесия, софтуерът, който ще се разглежда в следващите сесии, ще се определи от участниците.

Семинарът ще започне с месечна периодичност на сесиите. Понеже семинарът е доброволен, стремежът ще е месечната периодичност да се спазва през цялата година, без оглед на ваканции, отпуски и др. стига да се намира място за провеждане. Първата учредителна сесия ще се проведе след един месец, предназначен за набиране на участници, обсъждане на детайлите и програмата за учредителна сесия. Онлайн комуникацията между потенциалните участници и публикуването на информация за семинара в Интернет започва от първото съобщаване на идеята за него.

Ако проявявате интерес към стартирането на подобен семинар, споделете мнението си чрез хипервръзката Напишете своето мнение в долната част на тази страница.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.