Практически въпроси за ползване на Archicad

Страницата е създадена на:25 декември 2020 и редактирана на: 6 януари 2021

В този раздел разглеждаме ситуации, които не са свързани със създаването и редактирането на архитектурните елементи в Archicad, а имат отношение към навиците за ползване на програмата и решаване на някои възможни проблеми.

Съдържание

Отстраняване на автоматично открити проблеми Обновления (Updates) Защо файловете с проектите стават твърде големи?

Отстраняване на автоматично открити проблеми

В главния прозорец на Archicad се показва подстраница Action Center. Ако името на тази подстраница не се показва върху Tab Bar тя може да се отвори с команда от менюто: File - Info - Action Center...

В тази подстраница се показват съобщения за автоматично открити от Archicad проблеми, изискващи действия (actions) за отстраняването им. Съобщенията се показват на групи: Libraries, Hotlinks, Drawings, Reports, Licenses и Updates. В лявата част на прозореца има графични изображения на групите, който при липса на проблеми от съответната група в горния си десен ъгъл имат зелена отметка, а при наличие на проблеми - въпросителен или удивителен знак. Щракването върху графичното изображение на дадена група показва в дясната част на прозореца текстова информация за откритите проблеми от тази група, както и бутони за стартиране на подходящи за решаването на тези проблеми действия.

Обновления (Updates)

При наличие на по-нова версия за изтегляне се показва съобщение и при щракване на бутон Download Updates... се отваря интернет браузъра на компютъра, а в него - страниците за изтегляне на необходимите обновления.

Обърнете внимание, че обновленията може да са няколко и да са отворени в два или повече подпрозорци на браузъра. Трябва да се прегледа всеки новоотворен в браузъра подпрозорец и да се изтеглят всички обновления.

През време на инсталиране на обновления, Archicad трябва да се затвори, за да може да се осъществи инсталацията, а понякога след завършване на инсталирането може да се изиска рестартиране на компютъра.

Защо файловете с проектите стават твърде големи?

Вижте: Understanding what contributes to Archicad file size.

Обяснимо е това да се случва, ако потребителят има навик някои етапи от работа по проекта, да ги запазва в същия файл като ги копира някъде отстрани на главния проект.

До увеличаване размер на файла води вкарването в шаблона, от който се стартира проект, на много библиотечни елементи, които вместо това биха могли да се поставят в папка Favourites.

Добавянето на фасадни изгледи и сечения води до увеличаване размера на файла и е добра идея да се сведе броя на тези изгледи до минимум.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.