Стартиране на нов софтуерен проект във Visual Studio

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на:19 януари 2021

За намиране и стартиране на Visual Studio, започваме да пишем наименованието му в полето за търсене на приложения, а щом се появи неговата икона натискаме клавиш Enter.

В прозореца, който се показва веднага след стартиране на Visual Studio, щракваме бутона Create a New Project.

В прозореца за избиране на шаблон за новия проект, за да направим по-къс списъка от налични шаблони, включваме филтри чрез избиране от падащите списъци, съответно: Visual Basic, Windows и Desktop.

В списъка с останалите след филтриране шаблони избираме Windows Forms App (.NET) и щракваме и бутон Next.

В следващия прозорец, оставяйки името на проекта Name и неговото местоположение Location във файловата система по подразбиране, щракваме бутон Create.

Обърнете внимание, че по подразбиране, нови проекти се създават в папка source\repos, която се намира в главната папка на потребителя (в примера: C:\users\vanyog\).

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.