Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 4 септември 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на споделянето на знания от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Шаблони в ArchiCAD
Интерфейс на Archicad
Стартиране на нов или отваряне на проект
Система за помощ
Най-нови: Записки върху Grasshopper
Общ преглед на CreativeComponents
Функционалности на този сайт
Записки върху Rhinoceros 7
Най-малко посетени: Относно Двупосочен английско-български речник
Meteor
Composer
Работна среда за програмиране с Python в macOS

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 140858 днес 44
Направено с MyCMS.