Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:13 юни 2019

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на решения на проблеми от областта на образованието и науката с помощта на информационни технологии. Прилагаме понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Записки върху ArchiCAD
Изгледи
Статика
Най-нови: Математически анализ
Ортонормирани базиси
Нормирано пространство
Най-малко посетени: Евклидови пространства
Инварианти на тензор
Права и обратна задача на механиката
Карта

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.