Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:11 април 2018

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в нашето изследване на тези понятия, въпросите, които си задаваме, намеренията и нещата, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Проблеми от образователната система
Деформация на малка частица
Уравнение за изминение на момента на импулса
Най-нови: Информатика
Електронно обучение
ProcessMaker
Най-малко посетени: Feng Office
Софтуер за управление на процаси
Линейна регресия с m променливи (множествена регресия)

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.