Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 9 февруари 2019

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим. Сайтът е и резултат от практическо осъществяване на дейност в тези области.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Изучаване на софтуер
Търсене на информация
Софтуер за нормативни документи
Най-нови: ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за висшето образование
Най-малко посетени: Идентификатори (имена)
Настройване на интерфейса
Декларации и оператори

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.