Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:12 февруари 2020

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на решения на проблеми от областта на образованието и науката с помощта на информационни технологии. Прилагаме понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Повод за създаване на този сайт".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Кажи буквата
Управляване на графичното изобразяване в Archicad
Слоеве във Фотошоп
Най-нови: Етикети в Archicad
Стартиране на нов софтуерен проект във Visual Studio
Инсталиране на Visual Studio
Най-малко посетени: Създаване на документи за разпечатване
Други учебни материали
Маски

Карта   Карта на сайта

Mofdle   Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.