Диалог за настройки на елемент от сграда

Страницата е създадена на:30 септември 2018 и редактирана на:18 октомври 2020

Този диалог се отваря: с цел въвеждане на настройки на инструмента за създаване на нов елемент от сграда или с цел промяна на свойствата на селектиран елемент от сградата. Във всеки от тези случаи диалогът се показва с различни заглавия. Например ако става дума за стена: "Wall Default Settings" или "Wall Selection Settings".

В първия случай, за да се отвори диалогът за настройки, се активира инструмента за създаване на съответния елемент и се щраква бутона за настройки върху информационната лента или се щраква двойно върху бутона на инструмента. Във втория случай се селектират елементи от сградата и се щраква върху бутона за настройка от информационната лента.

Да разгледаме съдържанието на този диалог на примера за елемент стена.

Диалогът за настройки се състои от групи елементи за настройка, които може да се "сгъват" или "разгъват" с еднократно щракване на левия бутон на мишката върху техните заглавия: "GEOMETRY AND POSITIONING", "PROFILE OFFCET MODIFIERS", "FLOOR PLAN DISPLAY" и т.н.

Най-често, преди създаване на нов елемент е достатъчно да се зададат настройките от група Геометрия и позициониране (GEOMETRY AND POSITIONING).

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.