Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:12 февруари 2020

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на решения на проблеми от областта на образованието и науката с помощта на информационни технологии. Прилагаме понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Повод за създаване на този сайт".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Lazarus - справочник
Програмиране на събития
Поставяне, изтриване и подравняване на визуални компоненти върху форма
Най-нови: Документиране на проекти в ArchiCAD
Размерни линии
Групиране на елементи
Най-малко посетени: Какво е ArchiCAD
Основни концепции
Селектиране

Карта   Карта на сайта

Mofdle   Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.