Node.js

Страницата е създадена на: 9 септември 2018 и редактирана на:16 януари 2019

Node.js е интерпретатор на езика JavaScript, който се изпълнява върху сървър и добавя и този език като възможност за програмиране действията на сървъра в отговор на заявките, изпращани от потребителите. Node.js стартира собствен сървър, който приема заявките и ги подава за обработка на съответна функция. Обработката протича асинхронно. Докато трае обработката на една заявка, сървърът е в състояние да приеме следващата заявка и да подаде и нея за обработка без да изчаква завършване на обработката на предишната заявка. По този начин се постига бързодействие.

Основани на Javascript(колекция връзки)

Node.js представлява основа, състояща се от няколко вградени модули и софтуер за управление на пакети npm. Върху Node.js са създадени по-развити среди за разработка на приложения като Meteor, Apache Cordova, Adobe PhoneGap.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.