Indico

Страницата е създадена на:17 декември 2018 и редактирана на:17 декември 2018

Интернет връзки: Indico.

Indico е сървърен софтуер за организиране на събития, между които и научни конференции. Написан е на Python. Използва за функционирането си Celery, Redis и база данни PostgreSQL.

В инструкциите Indico - Installation guides има указания за инсталиране в операционни системи CentOS и Debian, които се считат за официално поддържаните от софтуера системи, но реално, с някой малки конфигурационни промени, функионирането е възможно и в други операционни системи.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.