PDF формат

Страницата е създадена на: 7 февруари 2020 и редактирана на:25 юли 2020

Интернет връзки: PDF формат.

Съдържание

Въведение docs.google.com/gview pdf.js

Въведение

Представянето на учебни материали във формат PDF (Portable Document Format) се предпочита поради следните причини:

Все още съществува неудобството при публикуване в Интернет на PDF файлове, че някой браузъри не визуализират директно тяхното съдържание и за да види съдържанието потребителите следва да изчакат PDF файлът да бъде свален на устройството им и да бъде отворен с друг софтуер за четене. Разпространените браузъри за компютри могат да показват директно съдържанието на PDF файлове, но тези за мобилни устройства, в повечето случаи - не.

Подходящо за момента решение на проблема е да се използва сървърен софтуер, който конвертира съдържанието на PDF файл в HTML съдържание, което се визуализира без проблем във всеки браузър.

docs.google.com/gview

От дискусията How to display pdf file in HTML - Stack Overflow, може да научим няколко предложения за решение на проблема, от които изглежда най-достъпното и универсално решение е използване на онлайн визуализатора на файлове на Google - docs.google.com.

Визуализацията на документа при това решение може да се покаже през линк на цял екран или във вградена в уебстраница рамка.

В първия случай се съставя само линк, например:

<a href="https://docs.google.com/gview?url=локаторНаФайл.pdf">Отваряне на файл</a>

Вижте този: Действащ пример

Във втория случай html кодът за вграждане, може да изглежда така:

<iframe src="https://docs.google.com/gview?url=локаторНаФайл.pdf&embed=true" frameborder="0"></iframe>

Наличието на атрибут frameborder="0" се оказва решаващо, при липсата му кодът не работи.

Действащ пример:

Както може да се забележи, pdf файлът не се показва при всяко зареждане на страницата ...

pdf.js

pdf.js е програмен интерфейс, написан на Javascript, позволяващ четене на pdf файлове и достигане до съставящите ги елементи. Това е софтуерът, който се използва за визуализиране на файлове в браузър FireFox. Чрез възможностите на html5 елементите може да се визуализират директно в браузъра, за което е необходимо писане на Javascript код. Вижте: Rendering PDF Files in the Browser with PDF.js.

За използване на pdf.js е необходимо да изтеглим софтуера от страница pdf.js - изтагляне, щраквайки върху бутона "Stable (...)"; да разархивираме и качим файловете на сървъра на сайта.

За визуализиране на pdf файл в отделен прозорец се съставя хипервръзка с общ вид:

<a href="/директориятаНаPDF.js/web/viewer.html?file=/пътДоФайл.pdf">Надпис</a>

Вижте тази: Демонстрация

Както се вижда, визуализирането се извършва чрез файла web/viewer.html, който е част от pdf.js.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.