Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 6 февруари 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на отговори на въпроси от областта информационните технологии, образованието и науката. Използват се понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която се събира с цел разбиране и прилагане на тези понятия.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "За този сайт".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Използване на Git
Основни концепции в Archicad
За този сайт
Най-нови: Език за програмиране Visual Basic
Прочети думата
Асансьори в Archicad
Най-малко посетени: Свободно офорени елементи (Morphs) в Archicad
Инструменти за ретуширане и корекции на дефекти
Създаване на програма с Visual Studio - програма калкулатор

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.