Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:11 април 2018

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в нашето изследване на тези понятия, въпросите, които си задаваме, намеренията и нещата, които правим.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Linux команди
Информатика
Електронно съдържание
Най-нови: Записки върху 3DS Max
Изучаване на софтуер
Записки върху Vectorworks Architect
Най-малко посетени: Хидродинамичен парадокс
Информатика
Електронно обучение

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.