Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:16 януари 2019

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим. Сайтът е и резултат от практическо осъществяване на дейност в тези области.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Софтуер за нормативни документи
Изразяване на големината и плътността на тока чрез скоростта и заряда на движещите се частици
Движение по окръжност
Най-нови: ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
Най-малко посетени: Бележки относно Aptana Studio 3
Данни за Aptana Studio 3
Декларация за поверителност

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.