Ubuntu server

Страницата е създадена на:15 юли 2017 и редактирана на:24 ноември 2019

Изтегля се от Ubuntu server. Съкращението LTS в имената на някои версии означава “Long Term Support” (Ubuntu Wiki - LTS) - версии, на които се осигурява дълговременна поддръжка. Повечето софтуер е предназначен именно за тези версии.

За осигуряване на достъп със ssh клиент при инсталирането се посочва инсталиране на OpenSSH server.

За редактиране на текстови файлове може да се използва команда nano.

Удобен панел за управление е Virtualmin, особено ако сървърът се използва за хостинг на сайтове.

Указания за инсталиране на различни софтуерни пакети, има на страниците:

How To Install and Secure phpMyAdmin on Ubuntu 16.04, но при инсталиран Virtualmin и наличие на създаден с него виртуални хостинги phpMyAdmin е за препочитане да се инсталира в съответния хостинг с функцията Install Scripts на Virtualmin.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.