Ресурси

Страницата е създадена на:24 март 2016 и редактирана на:15 май 2021

Отпуснатият бюджет по проекта е 0.00 лв.

Вероятно ще се търсят възможности за привличане и на други средства: Google AdSense, Crowdfunding.

Главният ресурс, който ще се влага в проекта е човешкия труд на участниците в него.

Но, все пак, има нужда от средства за:

  1. Осъществяване на някои от идеите, споменати на страница "Да се направи".
  2. Набавяне на платена литература, например някои стандарти.

Не отказваме дарения, за покриване на посочените нужди.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 885 днес 0
Направено с MyCMS.