Момент на импулса

Страницата е създадена на:11 февруари 2018 и редактирана на:14 февруари 2018

Моментът на импулса на материална точка е векторна величина `vec{L}`, равна на векторното произведение от радиус-вектора и импулса на материалната точка:

(154.1)
`vec{L} = vec{r} times vec{p} = vec{r} times m vec{v}`

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.