Уравнение за изминение на момента на импулса

Страницата е създадена на:11 февруари 2018 и редактирана на:14 февруари 2018

Обикновено диференциално уравнение, което позволява да се определи изменението на момента на импулса на материална точка, може да се получи от основното уравнение на механиката. Нека да преобразуваме производната на момента на импулса, изхождайки от неговото определение:

`(d vec{L})/(d t) = (d (vec{r} times vec{p}))/(d t) = (d vec{r})/(d t) times vec{p} + vec{r} times (d vec{p})/(d t) `

Първото от произведанията в последния израз е нула, защото `(d vec{r})/(d t) = vec{v}` е скоростта на материалната точка, която има еднаква посока с вектора на импулса `vec{p} = m vec{v}`, а векторното произведение на еднопосочни вектори е нула.

Така производната на момента на импулса по времето изразяваме като векторно произведение на радиус-вектора на материалната точка и производната по времето на нейния импулс:

(155.1)
`(d vec{L})/(dt) = vec{r} times (d vec{p})/(dt) = vec{r} times m dot vec{v}`

Във второто произведение, скоростта на изменение на импулса `(d vec{p})/(d t)` е равна на векторната сума `vec{F}` от силите, действащи на материалната точка и така стигаме да следното уравнение за изменение на момента на импулса:

(155.2)
`(d vec{L})/(d t) = vec{r} times vec{F}`

Векторното произведение ` vec{r} times vec{F}`, което стои в дясната страна на това уравнение се нарича момент на силата `vec{F}`.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.