Оптимизиране на изображения

Страницата е създадена на:24 февруари 2018 и редактирана на: 5 март 2018

Едни от проблемите, които открива PageSpeed Insights са неоптимизираните изображения.

Какво може да се направи за оптимизиране на изображенията е описано в Optimize Images | PageSpeed Insights | Google Developers. Препоръките там посочват да се използва командата convert от пакета ImageMagick. Посочените примери, показват как се обработват отделни файлове, но в практиката се налага оптимизация да се изпълни върху много файлове, например, всички файлове с изображения от дадена директория. За пакетна обработка на файлове в пакета ImageMagick е налична команда mogrify.

JPG файлове

Оптимизирането на всички JPG файлове от тeкущата директория, може да постигнем с команда:

mogrify -sampling-factor 4:2:0 -strip -quality 85 -interlace JPEG -colorspace sRGB *.jpg

Ако за обрамотката на JPG файл използвате GIMP, то оптималните настройки при запазване на файла са показани на снимката:

PNG файлове

Оптимизирането на всички PNG файлове от тeкущата директория се извършва с команда:

mogrify -strip *.png

като за изображения, които нямат прозрачни части, се премахва и алфа канала:

mogrify -strip -alpha Remove *.png

GIF файлове

Препоръчва се файловете с GIF формат, освен ако не съдържат анимация или са наистина малки по размер, да се конвертират в PNG формат.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.