Диалог за настройки на елемент от сграда

Страницата е създадена на:30 септември 2018 и редактирана на:30 септември 2018

Този диалог се отваря: с цел въвеждане на настройки на инструмента за създаване на нов елемент от сграда или с цел промяна на селектирани елементи от сградата. В първия случай се активира инструмента за създаване на съответния елемент и се щраква бутона за настройки върху информационната лента или се щраква двойно върху бутона на инструмента. Във втория случай се селектират елементи от сградата и се щраква върху бутона за настройка от информационната лента.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.