Node.js

Страницата е създадена на: 9 септември 2018 и редактирана на:18 октомври 2021

Node.js(колекция връзки)

Node.js е интерпретатор на езика JavaScript, който се изпълнява върху сървър и добавя и този език като възможност за програмиране на действията на сървъра в отговор на заявките, пристигащи от потребителите.

Node.js стартира собствен сървър, който приема заявките и ги подава за обработка на съответна функция. Обработката протича асинхронно. Това означава, че докато трае обработката на една заявка, сървърът е в състояние да приеме следващата заявка и да подаде и нея за обработка без да изчаква завършване на обработката на предишната заявка. По този начин се постига бързодействие.

Node.js представлява основа, състояща се от няколко вградени модули и софтуер за управление на пакети npm. Върху Node.js са създадени по-развити среди за разработка на приложения като Meteor, Apache Cordova, Adobe PhoneGap.

Дали на компютъра е инсталирана Node.js и коя версия се установява с команда:

node -v или node --version

Инсталирането или актуализирането до по-нова версия се извършва от съответен на операционната система пакет за инсталиране, изтеглен от сайта nodejs.org

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1136 днес 0
Направено с MyCMS.