Node.js

Страницата е създадена на: 9 септември 2018 и редактирана на:16 януари 2019

Node.js е интерпретатор на езика JavaScript, който се изпълнява върху сървър и добавя и този език като възможност за програмиране действията на сървъра в отговор на заявките, изпращани от потребителите. Node.js стартира собствен сървър, който приема заявките и ги подава за обработка на съответна функция. Обработката протича асинхронно. Докато трае обработката на една заявка, сървърът е в състояние да приеме следващата заявка и да подаде и нея за обработка без да изчаква завършване на обработката на предишната заявка. По този начин се постига бързодействие.

Основани на Javascript

Node.js представлява основа, състояща се от няколко вградени модули и софтуер за управление на пакети npm. Върху Node.js са създадени по-развити среди за разработка на приложения като Meteor, Apache Cordova, Adobe PhoneGap.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.