Изгледи

Страницата е създадена на: 7 октомври 2018 и редактирана на:25 октомври 2019

При щракване върху бутон временно (до щракване с мишката извън появилия се прозорец) се показва прозореца на палет Pop-up Navigator.

С команда Window - Palettes - Navigator алтернативно са показва и скрива палет Navigator, който остава постоянно на екрана докато не бъде затворен нарочно.

Двата палета показват дървовидна структура на архитектурния проект, съдържаща следните главни категории на страница Project Map:

Stories - етажи. В тази категория попадат изгледите - планове на етажи.

Sections - сечения.

Elevations - фасади.

Interior Elevations - вътрешни фасади.

Worksheets - двуизмерни работни чертежи.

Details - детайли.

3D Documents - триизмерни документи.

3D - триизмерни изгледи.

Schedules - спецификации.

Project Indexes - индекси.

Еднаквото съдържание, което се показва в тези два прозореца ще наричаме навигатор.

В долната част на палет Navigator се показва състоянието на избрания в момента в него елемент и допълнителни бутони, за настройване. В изскачащия прозорец Pop-up Navigator тази долна част не се показва, което прави необходимо за по-удобна работа специално да се отвори и остави на екрана палет Navigator.

В ArchiCAD се използват понятията гледна точка (Viewpoint) и изглед (View). Гледната точка е начин за визуално достигане до определена информация за архитектурния проект, например, чрез разглеждане на етажен план, фасада, сечение, 3D изображение и т.н. Гледните точки се отварят чрез двойно щракване върху елементите на страница Карта на проекта (Project Map) в навигатора. Работейки в дадена гледна точка, потребителят може да наглася видимостта на елементите според целта, която преследва в момента. След преминаване към друга гледна точка и връщане, гледната точка, в която потребителят се връща, се показва в състоянието, в което е оставена.

Определени моментни състояние на гледните точки, може да се запазят под формата на изгледи (Views). Изгледите се намират в навигатора на страница Карта на изгледите (View Map) . Двойното щракване върху запазените там елементи отваря прозорец, представящ визуалната информация според състоянието на настройките за видимост в момента на създаване или последно актуализиране на изгледа. Отварянето на изглед, променя гледната точка, от която произхожда този изглед, и затова отварянето на гледната точка с двойно щракване в Project Map не възстановява предишното й състояние, а я показва в състоянието наложено от отварянето на изгледа.

Запазването на текущото състояние на една гледна точка в картата на изгледите и редактиране на запазените изгледи се осъществява чрез диалога: Organizer - View Editor, който се отваря с команда Show Organizer от менюто на навигатора.

В лявото поле се активира Project Map, а в дясното View map. От лявото поле се избира гледна точка и с щракване на бутона Save View >>> тя се запазва като изглед в дясното поле. Имената на изгледите са поставят автоматично като имената на гледните точки с добавяне на цифри, при многократно запазване на състоянието на една и съща гледна точка. С щракване с десен бутон на мишката върху името на изглед и избиране на команда Rename имената на изгледите може да се променят на по-описателни.

Диалогът View Settings, който може да се отвори, например, с щракване на десния бутон на мишката върху името на изглед или папка от изгледи се задават настройките, които задават какво и как се визуализира в изгледа:

Layer Combination

Scale

Structure Display

Pen Set

Model View Options

Graphic Override

Renovation Filter

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.