Изгледи

Страницата е създадена на: 7 октомври 2018 и редактирана на: 7 октомври 2018

При щракване върху бутон временно (до щракване с мишката извън появилия се прозорец) се показва прозореца на палет Pop-up Navigator.

С команда Window - Palettes - Navigator алтернативно са показва и скрива палет Navigator, който остава постоянно на екрана докато не бъде затворен нарочно.

Двата палета показват дървовидна структура на архитектурния проект, съдържаща следните главни категории:

Stories - етажи. В тази категория попадат изгледите - планове на етажи.

Sections - сечения.

Elevations - фасади.

Interior Elevations - вътрешни фасади.

Worksheets - двуизмерни работни чертежи.

Details - детайли.

3D Documents - триизмерни документи.

3D - триизмерни изгледи.

Schedules - спецификации.

Project Indexes - индекси.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.