Външни файлове Xref

Страницата е създадена на:12 ноември 2018 и редактирана на:12 ноември 2018

Свързването с външен файл позволява показване в даден изглед на съдържанието на външен файл чертеж в dwg формат.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.