Бележки относно Aptana Studio 3

Страницата е създадена на:14 януари 2019 и редактирана на:14 януари 2019

Интернет връзки: Aptana Studio, кратка информация - в база данни софтуер: Данни за Aptana Studio 3

На тази страница ще споделим някои бележки относно използването на Aptana Studio 3.

Workspace (работно пространство)

Workspace (работно пространство) се нарича директория на компютъра, в която се създават нови проекти с Aptana Studio.

При първото стартиране, след инсталиране на Aptana Studio, се показва диалог за избиране на работно пространство. Ако не се постави отметката Use this as default and do not ask again, при следващо стартиране този диалог се показва отново.

От стартирано Aptana Studio ново работно пространство се създава с команда от менюто: File - Switch Wokspace - Other.... Когато са създадени повече от едно работни пространства те се показват в подменю File - Switch Wokspace. И може да се сменят от там.

Превключването към ново работно пространство рестартира Aptana Studio.

Ако е отменено показването на диалога за избор на работно пространство при стартиране, то се възстановява от настройките: Preferences... - General - Start and Shutdown - Workspace, като се поставя отметка Prompt for workspace on startup.

На същото място в диалог Preferences, се вижда и списък на работните пространства, от който може да се избере работно пространство и да се премахне от списъка с щракване на бутона Remove. Така от списъка може да се изтрие дори отвореното в момента работно пространство. Това не изтрива файлове, само при стартиране и в подменю File - Switch Wokspace не се показват за избиране изтритите работни пространства.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.