Софтуер за нормативни документи

Страницата е създадена на:15 януари 2019 и редактирана на:16 март 2019

Нормативните документи, като: закони, правилници, наредби, и др., поради своето естество имат характерна структура.

Разделени са на: глави, раздели, членове, алинеи, точки, параграфи. При позоваване на такива документи се посочва най-често член или алинея от член и т.н.

В платените системи за правна информация има механизми за лесно проследяване на цитиранията от един документ в друг, но в свободните, достъпни в Интернет публикувания на такива документи, откриването на даден цитат на член и алинея е отнемащо време действие.

Убедени сме, че познаването на нормативните документи, или поне лесното откриване на цитираните техни части би принесло полза за обществото. Затова пристъпваме към разработка на модул, към системата за управление на съдържанието на този сайт, който подобрява представянето на нормативни документи.

Този модул обработва "суровия" текст на нормативен документ, като:

Като демонстрация на идеята и с цел тестване на модула по време на наговото разработване, публикуваме на сайта:

За да цитирате, например, от ЗАКОН за администрацията, на Чл 13а, ал. 2, т.2, към адреса на страницата, който е:

http://sci.vanyog.com/index.php?pid=234
добавяме: #c13аa2t2. И така точното място се отваря на адрес:
http://sci.vanyog.com/index.php?pid=234#c13аa2t2

Нормативни документи - (настоящата страница)

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.