Бекграунд

Страницата е създадена на:15 май 2016 и редактирана на:14 март 2019

Наред с конкретните проблеми, на които търсим решение, се налага да разширим обхавата на разглежданите въпроси с много други, като:

  1. Какви са особеностите на съвременна наука?
  2. Как се прави съвременната наука?
  3. Какво следва да прави човек, решил да се посвети на науката?
  4. Как се възпитава интерес към научно изследване? (Обучение по наука)
  5. Установяване на проблеми и търсене на решения в областта на научното публикуване (Интернет издателство).
  6. Какво място заема науката сред другите човешки дейности като бизнес, политика?

В този раздел на сайта ще представим своя път в търсене на отговори на тези въпроси: източниците, които откриваме; новите въпроси, които си задаваме; изводите, до които стигаме.

Вижте раздела от интернет връзки Наука, отворена наука

В момента разделът съдържа страниците:

Бекграунд - (настоящата страница)

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.