Бекграунд

Страницата е създадена на:15 май 2016 и редактирана на: 1 февруари 2017

Наред с конкретните проблеми на решаването на които е посветен настоящият проект се налага да разширим обхавата на разглежданите въпроси с много други, като:

  1. Що е то съвременна наука?
  2. Как се прави съвременната наука?
  3. Какво следва да прави човек, решил да се посвети на науката?
  4. Как се възпитава интерес към научно изследване? (Обучение по наука)
  5. Установяване на проблеми и търсене на решения в областта на научното публикуване (Интернет издателство).
  6. Какво място заема науката сред другите човешки дейности като бизнес, политика?

В този раздел на сайта ще представим своя път в търсене на отговори на тези въпроси: източниците, които, ползваме; новите въпроси, които си задаваме; изводите, до които стигаме.

Вижте раздела от интернет връзки Наука, отворена наука

В момента разделът съдържа страниците:

Бекграунд - (настоящата страница)

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.