Бележки относно Eclipse

Страницата е създадена на:19 март 2019 и редактирана на:22 януари 2021

Раздел хипервръзки: Инструменти, редактори и среди за разработка(колекция връзки).

Eclipse e интегрирана работна среда за разработка на софтуер, мобилни приложения, сайтове и др. проекти. Написана е на Java и може да се използва във всяка операционна система с налична Java машина (Windows, macOS, Linux и др.)

От сайта на системата се изтегля програма Eclipse Installer, от прозореца на която се избира типът на проектите, за които ще се използва eclips.

След щракване върху типа проекти, се показва прозорец за посочване къде се намира инсталираната Java машина и къде да се инсталира eclips.

Eclips се състои от сравнително малко задвижващо ядро (Platform Runtime) и добавки (plug-ins), които нормално се съчетават и доставят заедно обединени във функционалности (Features). Информация за тази структура се вижда от прозорец, който се отваря от Help - About Eclips и щракване на бутона Instalation Details.

При стартирана не Eclipt се показва прозорец Welcome, в който различните добавки показват помощна информация. По всяко време на работа с Eclips този прозорец може да се отвори отново от менюто Help - Welcome.

Основни концепции

Workbench - работно място, което се състои от перспективи (perspectives).

Перспективите съдържат изгледи (Views) и редактори (Editors), и същто така задават какво се показва в менютата и панелите с инструменти.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 988 днес 0
Направено с MyCMS.