Бележки относно Eclipse

Страницата е създадена на:19 март 2019 и редактирана на:19 март 2019

Раздел хипервръзки: Инструменти, редактори и среди за разработка(колекция връзки).

Eclipse e интегрирана работна среда за разработка на софтуер, мобилни приложения, сайтове и др. проекти. Написана е на Java и може да се използва във всяка операционна система с налична Java машина (Windows, macOS, Linux и др.)

Основни концепции

Workbench - работно място, което се състои от перспективи (perspectives).

Перспективите съдържат изгледи (Views) и редактори (Editors), и същто така задават какво се показва в менютата и панелите с инструменти.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.