Разпространение за Android

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:15 април 2019

За да компилирате своите програми до изпълними пакети за устройства с Android, при инсталиране на Qt, за версията на Qt, която сте предпочели, трябва да сте избрали да се инсталират целеви комплекти за Android. Ако не сте направили това, може да използвате програмата за поддържане и с нейна помощ да добавите към системата тези целеви комплекти.

Програмите за Android се разпространяват във вид на архивни файлове с разширение .apk. Ако с Qt Creator сте компилирали и изпробвали своята програма на симулатор или физическо устройство с Android, в директорията с компилацията:
build-ИмеНаПроект-Android_for_...-Release
ще намерите поддиректория android-buld/bin и в нея готовият за разпространение файл: QtApp-release-signed.apk

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.