Разпространение за Android

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:30 декември 2019

Относно компилирането и изпробването на направени с Qt програми за Android вижте тук.

Програмите за Android се разпространяват във вид на архивни файлове с разширение .apk. Ако с Qt Creator сте компилирали и изпробвали своята програма на симулатор или физическо устройство с Android, в директорията с компилацията:
build-ИмеНаПроект-Android_for_...-Release
ще намерите поддиректория android-buld/bin и в нея готовият за разпространение файл: QtApp-release-signed.apk

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.