Език за програмиране Python

Страницата е създадена на:24 юни 2019 и редактирана на:18 юли 2019

Интернет връзки - в разделите: Python, Основани на Python системи за научна работа и Основани на Python инструменти за Интернет.

Преди доста години, написах Кратка статия за Python за Windows на сайта vanyog.com. Попадайки на различни софтуерни приложения, написани на Python, за да ги изпробвам и задоволя любопитството си, ми се налагаше поне да инсталирам съответна версия на Python, най-често на Mac. Затова сега за мен са актуални въпросите: как на Mac се поддържат и използват няколко версии, изисквани от различни софтуерни приложения; как да се откриват и отстраняват евентуални бъгове на такива приложения.

С търсене на думите multiple python versions on mac веднага попадаме на страници по въпроса, от които научаваме, че в операционната система macOS има, явяваща се вече остаряла версия 2.7 на Python. Команда: which python посочва директорията, в която се намира, файлът, който се изпълнява при подаване в терминала на команда python.

Други версии на Python за Mac може да се изтеглят от: Python; или с инструмент за управление на софтуерни пакети като: Homebrew или MacPorts; или с друга дистрибуция, като: Anaconda или ActivePython.

Когато на една машина са инсталирани няколко версии на Python, то трябва да сме наясно кои са те и в коя директория се намира всяка версия. Това се научава от документацията на инсталирните дистрибуции.

Официалната дистрибуция, се инсталира в директории:

/Application/Python 3.7 и
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7

Изпълнимият файл е /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3.7. При инсталирането в същата директория към него се създава символична връзка python3, а чрез модифициране на файла от главната директория на потребителя .bash_profile пътят до директория bin на дистрибуцията се добавя най-отпред на променлива $PATH. По този начин, когато потребителят подаде от терминал команда python се стартира версия 2.7, а когато подаде команда python3 - версия 3.7.

Специален инструмент за създаване на изолирани работни среди, включващи избрани версии на Python e virtualenv.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.