Записки върху SAP2000

Страницата е създадена на:27 юни 2019 и редактирана на:25 юли 2019

Интернет връзки - в раздел: SAP2000.

SAP2000 е софтуерен продукт за анализ на строителни конструкции по метода на крайните елементи. Обучението по използване на този продукт е част от учебната програма на редица инженерни спициалности и за изучаването му са написани много ръководства.

За запознаване с продукта може да се използва пробна версия, която има редица ограничения. Изтеглянето на такава версия става възможно след попълване на формуляр-заявка. Хипервръзката за изтегляне се изпраща на посочения от заявителя имейл.

В настоящите записки разглеждаме пробна версия 21, която е актуална в момента на стартиране на записките.

По установената традиция в побликуваните тук "Записки върху..." нека първо да посочим впечатленията, които предизвиква системата за помощ. Основната част на тази система е offline и се състои от .chm файлове, в директория:
C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 21 Eval
и pdf файлове в директория
C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 2021 Eval\Manuals.

В показваните от програмата диалози, няма специални поставени бутони за контекстно извикване на help, но натискането на клавиш F1 отваря прозорец с обяснения относно, активния в момента диалог.

Онлайн, на официалният сайт на продукта има раздел Watch & learn, съдържащ редица видео-уроци.

Интерфейсът е класически интерфейс за програма за операционна система Windows - състои се от главен прозорец с меню и панели с бутони, и подпрозорци - изгледи. При изпълняване на команди се показват диалогови прозорци.

Основно действията които потребителят извършва с програмата могат да се разделят на следните групи:

Създаване на нов модел се стартира с команда File - New Model... и от диалоговият прозорец се избира: система измерителни единици и подходящ шаблон.

Подходящ за редица случаи е шаблонът Grid Only, след избиране на който се показва диалог за настройване на мрежа от помощни линии. Параметрите на мрежата могат да се посочат в декартови или цилиндрични координати и включват: брой на линиите по всяка от координатите, разстояния между линиите и координати на начална точка. Създадената мрежа по-късно се модифицира с команда Modify - Coordinase Systems/Grids...

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.