Предговор

Страницата е създадена на: 9 октомври 2016 и редактирана на:19 септември 2019

Съставянето на тези "Записки по физика" започна към 2003 г. като опит да се представи в подходящ за ползване през Интернет вид, преподавания в Аграрен университет - Пловдив материал по физика. Може да прегледате първоначалният вариант на тези записки на едрес Записки по физика. Поради напускането на автора от Аграрния университет през 2008 г., записките не бяха завършени, но останаха в Интернет с надеждата, че могат да са полезни за студенти и посетители, които се интересуват от физика. През 2016 г. във връзка с работата на автора върху системата за управление на съдържанието на сайт MyCMS, предоставяща възможност за представяне онлайн на учебни и научни публикации, започна пренасяне на записките на настоящия сайт и в тази система.

Едновременно с пренасянето на нов сайт записките се допълват с нови текстове, написани в по-теоретичен стил и използване на специфичен математически апарат. Новите текстове се пишат и редактират директно на сайта, ето защо в първоначалните им варианти е много вероятно наличието на правописни и др. грешки, които се отстраняват постепенно, когато бъдат забелязани при следващ преглед и редактиране.

Надяваме се, че представянето на този материал в Интернет ще даде на читателите редица предимства, които не биха били налице ако ползваха напечатан на хартия учебник. Например:

Приканваме читателите да коментират записките (чрез хипервръзката "Напишете своето мнение", намираща се в долната част на всяка страница), да посочват забелязани в тях неточности или други слабости, и по този начин да помогнат да се повиши качеството им като учебно пособие, предназначено за широк кръг специалисти и любители на физиката.

За представяне на математическите означения и формули в записките е използвана спецификацията W3C Math Home, AsciiMath и mathJax. Последният осигурява видимост на формулите при четене на записките с всяко съвременно устройство за достъп до Интернет.

За фигурите е използван формат SVG - Scalable Vector Graphic и софтуерът Inkscape.

Записките са разпределени в малки по обем Интернет страници, като на всяка страница е изложен материала по някой отделен специфичен въпрос. Въпросите са обединени в теми, темите - в поддялове, поддяловете - в дялове и т.н. Така страниците със записки образуват, както се вижда от съдържанието, една силно разклонена йерархична структура.

Смяната на една страница с друга (или както се казва, навигацията) в записките става чрез щракване с мишката или докосване с пръст при устройства с чувствителни на допир екрани върху препратките (бутоните), разположени в горния и долния край на всяка страница или вътре текста.

Форма за изпращане на имейл

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.