Предговор

Страницата е създадена на: 9 октомври 2016 и редактирана на:29 октомври 2018

Съставянето на тези "Записки по физика" започна като опит да се представи в подходящ за ползване през Интернет вид, преподавания в Аграрен университет - Пловдив материал по физика. Може да прегледате първоначалният вариант на тези записки на едрес http://physics-bg.org/au/Content.php?0. Поради напускането на автора от Аграрния университет, записките не бяха завършени, но останаха в Интернет с надеждата, че могат да са полезни за студенти и посетители, които се интересуват от физика. Сега във връзка с работата на автора върху системата за управление на съдържанието на сайт MyCMS, предоставяща възможност за представяне на учебни и научни публикации, записките се пренасят на настоящия сайт и се представят, чрез тази система.

Едновременно с пренасянето на нов сайт записките се допълват с нови текстове, написани в по-"теоретичен" стил и използване на специфичен математически апарат.

Надяваме се, че представянето на този материал в Интернет ще даде на читателите редица предимства, които не биха били налице ако ползваха напечатан на хартия учебник. Например:

Приканваме читателите да коментират записките (чрез хипервръзката "Напишете своето мнение", намираща се в долната част на всяка страница), да посочват забелязани в тях неточности или други слабости, и по този начин да помогнат да се повиши качество им на учебно пособие, предназначено за широк кръг специалисти и любители на физиката.

За представяне на математическите означения и формули в записките е използвана спецификацията MathML, AsciiMath и mathJax. Последният осигурява видимост на формулите при четене на записките с всяко съвременно устройство за достъп до Интернет.

За фигурите е изпалзван формат SVG - Scalable Vector Graphic и софтуерът Inkscape.

Записките са разпределени в малки по обем Интернет страници, като на всяка страница е изложен материала по някой отделен специфичен въпрос. Въпросите са обединени в теми, темите - в поддялове, поддяловете - в дялове и т.н. Така страниците със записки образуват, както се вижда от съдържанието, една силно разклонена йерархична структура.

Смяната на една страница с друга (или както се казва, навигацията) в записките става чрез щракване с мишката или докосване с пръст при устройства с чувствителни на допир екрани върху препратките (бутоните), разположени в горния и долния край на всяка страница или вътре текста.

В. Георгиев

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.