Virtualmin

Страницата е създадена на:24 ноември 2019 и редактирана на: 3 декември 2019

Интернет връзки - в Контролни панели за сървър(колекция връзки).

Virtualmin е контролен панел, за управление на множество сайтове върху един сървър, базирани на Apache.

Опитът ни с този панел е върху виртуална машина с Ubuntu server, направена с VirtualBox или VMware Fusion в macOS(колекция връзки).

При инсталиране на Ubuntu server е достатъчно да се инсталира единствено пакет OpenSSH server, който ще осигури отдалечен, кодиран достъп.

Използването на терминала на macOS е по-удобно в сравнение с командния ред на екрана на самата виртуална машина заради възможността за copy-paste на командите от страницата с указания в прозореца на терминала на macOS. Във връзка със сървъра се влиза с команда ssh, след която като параметър се задава домейна или IP адреса на сървъра.

Virtualmin се инсталира с две команди, посочени на страницата с указания Downloading and Installing Virtualmin.

Заедно с Virtualmin се инсталира и Webmin, който е панел за управление на системата Ubuntu, както и всички необходими за функционирането на виртуалните хостинги пакети.

При инсталиране на Virtualmin се проверява домейна на машината и ако той не е добре оформен се иска смяна с друг, подобeн на: mydom.com, examl.net и т.н. Ако това не е реално регистриран, а е измислен за тестови цели домейн, IP адресът на този домейн трябва да се зададе в hosts файла на системата домакин, от която ще се преглежда съдържанието на виртуалните сайтове.

В контролният панел Virtualmin от браузъра на друга машина се стига с отваряне на адрес https://mydom.com:10000. Първото отваряне на този адрес показва предупреждаващо съобщение от браузъра, което трябва да бъде пренебрегнато и да се продължи зареждането на страницата.

При първо влизане в контролния панел започва тест и настройки, наречен Post-Installation Wizard, които преминават в няколко стъпки с предлагане на стойности по подразбиране, които в повечето случаи може да се оставят без промяна и към всяка следваща стъпка да се преминава с натискане на бутон Next.

За да може на сървъра наистина да се хоства сайт, трябва да се създаде поне един виртуален хостинг. Когато още няма създадени хостинги, на мястото на падащия списък за избиране на съществуващ хостинг си показва бутон "Create New Virtual Server". Щракването на този бутон показва прозорец, в който за създаване на пръв виртуален сървър е достатъчно да се попълни само име на домейн. Това може да бъде домейна на машината, зададен при инсталиране на Virtualmin. Потребителското име и паролата на този домейн може да останат същите като тези на потребителя в Linux системата и администратор на Virtaulmin панела.

При създаване на виртуалния хостинг се създава директория /home/user_name, в която има поддиректория public_html, предназначена за файловете на сайта. Тази директория е празна и при пит за отваряне на домейна през браузър се вижда грешка 403 Forbidden. След създаване с наличния във Virtualmin инструмент File Manager в тази директория на файл index.html, в браузъра започва да се показва съдържанието на този файл.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1706 днес 0
Направено с MyCMS.