Относно този сайт

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:24 февруари 2019

Първоначалната идея беше създаването и поддържането на този сайт да баде част от осъществените задачи по проект на тема "Развитие на софтуерни продукти с отворен код, приложими в образователната система и научните изследвания", но след като такъв проект не получи финансиране и не залегна в никакъв официално одобрен научен план, неговото развитие и съдържание тръгна в нова посока.

Предназначението на сайта е да бъде инструмент в осъществяването на едно изследване с по-широка насока. Работата по сайта ни доближава към идеята за Open notebook science. Всъщност, всичко направено до сега по това изследване се състои в попълване на съдържанието на този сайт и подобряване на софтуера му. На сайта споделяме идеите си за възможни насоки за приложна и научна работа. (Вижте страници "Да се направи", "Проблеми за решаване", "Бекграунд"). Използваме сайта за търсене на информация, колекциониране на интернет връзки, водене на работни записки, комуникация и др. Всяка страница от сайта представлява ръкопис в постоянна редакция. В дясно над заглавието на всяка страница може да видите датите на създаването и на последното редактиране. Някои от страниците само подхвърлят определени идеи, други съдържат вече повече информация за проучването на други идеи. Трети може да се каже, че са завършени публикации.

Макар и не попадащо в никакви официални стандарти, подобно публикуване (на страниците на персонален интернет сайт), извън признатите научни институции и системи за индексиране и рефериране на публикации, сме убедени, че с откритостта и публичността на този начин на публикуване, подобен сайт може да има реален принос за движението на науката напред.

Стилът на оформяне на сайта цели постигане на максимална функционалност с икономични средства, съответствие с техническите стандарти, достъпност, включително и за мобилни устройства, бързина и слабо внимание към визията.

Искаме да насочим внимание в този сайт към софтуера с отворен код или свободния софтуер, приложим в образователната система и научните изследвания, затова и самият сайт е направен и се поддържа с помощта на система за управление на съдържанието, представляваща свободен софтуер - MyCMS. Използваме тази система поради това, че неин автор е инициатора на проекта (вижте страница Работен екип) и системата се развива така, че да съответства най-пълно на нуждите на този сайт. Набелязаните и осъществени промени и подобрения на системата се отразяват на страница "Да се направи".

С цел проучване възможностите на други софтуерни решения се използват и някои външни системи като:

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.