Умни обекти (Smart Objects) във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 6 октомври 2021

Умните обекти са специален тип слоеве, които съхраняват първоначалната информация за всеки пиксел. Това позволява всяко действие, което трансформира изображението от този обект, да бъде отменено напълно без загуба на информация.

Филтрите, приложени върху умните обекти, се наричат умни филтри (Smart Filters) и могат да се включват и изключват, или по всяко време - да се настройват така, че да предизвикват различни по степен изменения.

Растерен слой се превръща в умен обект с командата: Convert to Smart Object, от главното меню Layer - Smart Objects - Convert to Smart Object, от контекстното меню на слоя или от менюта на панел Layers.

Това, че даден слой е умен обект, се изобразява с икона до умаленото му изображение в панел Layers.

Оригиналното изображение, запазено в умния обект може да се отвори за редактиране в отделен прозорец с двойно щракване върху умаленото изображение в панел Layers. За да се отразят направените промени в изображението включващо умния обект, трябва да се подаде команда File - Save.

Умен обект се превръща в обикновен растерен слой с командата Layer - Rasterize.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 818 днес 0
Направено с MyCMS.