Разместване на елементи

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:22 октомври 2020

Командите за разместване на елементи, при което се променят само взаимното им положение, без да се засяга вътрешния им строеж са групирани в меню Edit и включват: ред на показване (Display Order), преместване (Move), подравняване (Align), разпределяне (Distribute).

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.