Visual Studio и Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на: 6 януари 2021

Visual Studio е среда за изработване на софтуерни приложения, създадена и разпространявана от Microsoft. Може да се ползва в любителски безплатен вариант (Community) и в платен професионален вариант (Professional, Enterprice). Наред с версията за Windows има и версия за Mac. На настоящия сайт разглеждаме безплатния вариант в операционна система Windows 10.

Visual Studio и Visual Basic - (настоящата страница)

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.