Composer

Страницата е създадена на:17 май 2021 и редактирана на:26 юли 2022

Сomposer(колекция връзки) е софтуер за управляване на софтуерни пакети за езика за програмиране PHP.

На страница Composer - Introduction е описана идеята за този софтуер и задачата, която изпълнява - осигуряване на други софтуерни пакети или библиотеки на PHP, които се използват при разработване на даден проект.

Може да се инсталира локално, само в директорията на проекта, в който ще се използва, или глобално - на общо място, достъпно за много проекти. Действията, които се извършват за инсталиране в единия и другия случай са описани на страница Composer - Download.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1487 днес 0
Направено с MyCMS.