Често използвани контроли

Страницата е създадена на:11 януари 2022 и редактирана на:17 януари 2022

Съдържание

Прескачане на съдържанието

Label - етикет Button - бутон

Label - етикет

Toolbox - Common Windows Forms -

Етикетът е контрола предназначена за показване на текст в прозорците на програмите.

Ако свойството AutoSize е True, очертанието на рамката, в която се помества текста на етикета, се установява автоматично според дължината на текста.

Ако AutoSize е False очертанието се наглася ръчно по време на проектиране или по програмен път по време на изпълнение чрез присвояване на стойности на свойствата Size.width и Size.height.

Текстът върху етикета се задава като стойност на свойството Text. Ако е необходимо текстът върху етикета да се разположи на няколко реда, се щраква бутона в десния край на полето за писане срещу това свойство, при което се отваря прозорче за писане на повече редове. По програмен път текст с повече редове се задава чрез използване на разделител vbCrLf между редовете, например:

Label1.Text = "Първи ред текст" & vbCrLf & "Втори ред текст"

Вижте пример.

Button - бутон

Toolbox - Common Windows Forms -

Бутонът е контрола, предназначена за щракване с мишката и стартиране чрез това на изпълнението на определен алгоритъм.

Текстът върху бутона се задава в неговото свойство Text, а събитието, което най-често се програмира е събитието Click. Двойното щракване с левия бутон на мишката върху контрола бутон във форма, предизвиква създаване или отваряне на подпрограма, която се изпълнява именно при събитието Click.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 20 днес 0
Направено с MyCMS.