Цветни режими (цветови модели)

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на:16 ноември 2022

.

Всеки основен цвят от моделите RGB и CMYK заема определен ъгъл от този кръг: 00 - червен, 600 - жълт, 1200 - зелен и т.н.

HSB

Цветовият модел HSB съдържа три характеристики на цвета, основани на човешкото възприятие за цвят. Тези три характеристики са: тон на цвета (Hue), наситеност (Saturation) и яркост (Britness). Тонът се характеризира с ъгъла, който има цвета върху цветния кръг (Виж Фигура 1). Наситеността характеризира "чистотата" на цвета. Слабо наситените цветове изглеждат бледи, сивеят, а наситените цветове са чисти, без примес на сиво. Яркостта ссъответства на количеството светлина, което се излъчва от предметите.

Lab Color

Цветовият модел Lab Color се основава на човешкото възприемане на цветовете. Той описва как изглежда даден цвят, а не толкова как трябва да се формира този цвят. Цветовете в този модел се определят от стойностите на три характеристики: L - светлост (lightness), със стойности от 0 до 100, и две цветни компоненти a и b, със стойности от -128 до 127. Компонентата a определя положението на цвета по оста зелено-червено, а компонентата b - по оста синьо-жълто. Този цветови модел е независим от устройствата за възпроизвеждане и се използва като междинен модел при извършване на цветови трансформации с цел постигане на еднаквост на цветовете, възпроизвеждани от различни устройства.

Фотошоп може да променя цветния режим (Mode) на растерното изображение, което сме отворили. Режимите във Фотошоп са: черно-бял (Bitmap), степени на сиво (Grayscale), режим с един до четири зададени цвята, съответстващи на степени на сивото (Monotone, Duotone, Tritone или QuadTone), зададен брой цветове (Indexed Color), RGB, CMYK, Lab Color и многоканален режим (Multichannel).

В GIMP цветните режими са: RGB, Grayscale и Indexed.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 22 днес 0
Направено с MyCMS.