Принципи на динамиката

Страницата е създадена на:27 октомври 2016 и редактирана на:27 октомври 2016

Докато кинематиката прави само едно математическо описание на движението, динамиката разкрива причините, поради които се наблюдава един или друг вид движение. Разкриването на тези причини е станало чрез обобщаване на фактите, установени при наблюдения върху движещите се тела. Наблюденията показват, че причините телата да се движат различно се крият в различното им взаимодействие с други тела и в различната им податливост на това взаимодействие. В тази връзка са открити три закона, които лежат в основата на класическата динамиката и затова се наричат принципи на динамиката.

За откривател на принципите на динамиката се счита английският физик Исак Нютон, който пръв ги е формулирал ясно и е показал ролята им за обяснение на движението на телата. Затова принципите на динамиката се наричат още принципи на Нютон.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.