Работен екип

Страницата е създадена на:23 март 2016 и редактирана на:16 септември 2016

Предполагам, че колегите, които бяха декларирали участието си при подготовката на заявката за проекта, щяха да се сегласят тук да има информация, която да ги представи като изследователи, но сега на тази страница ще намерите:

За инициатора на проекта/сайта:
vanyog.com - личен сайт
CV на сайта на ВСУ
Проекти в GitHub
vanyo_g - Профил в sourceforge
Страница в Google+
Страница във Facebook
Страница в LinkedIn
Обществен профил в Google наука
Профил в researchgate.net

Проектът е отворен за всеки, който желае да помогне за реализиране на неговата цел и задачи. Желанието за участие се заявява чрез групата в Google.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.