Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 6 април 2022

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени:

Интензитет на електричното поле
Етапи при саздаване на нова програма с Lazarus
Величината сила
Движение на твърдо тяло

Най-нови:

Смятане
Управляване на потребители, роли и позволения в WordPress
Език за програмиране Java
Apache Tomcat

Най-малко посетени:

Започване на сайт с WordPress
Улеснения за писане на програмен код във Visual Studio
Компоненти за линии и криви в Grasshopper
Компоненти за пресичания (Intersect) в Grasshopper

  Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 236053 днес 50
Направено с MyCMS.