Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:23 ноември 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Сървър Apache и PHP в macOS v11.6 Big Sur и v12.0.1 Monterey
Обща информация, учебници, концепции за Rhinoceros 7
Интерфейс на Rhinoceros 7
Редактиране на обекти в Rhinoceros 7
Най-нови: Документиране в Rhinoceros 7
Използване на слоеве в Rhinoceros 7
Инсталиране на пробна версия на Rhinoceros 7 в Windows
Създаване на някои типове обекти в Rhinoceros 7
Най-малко посетени: Редактиране на обекти в Rhinoceros 7
Масиви във Visual Basic
Трикове при създаване на компоненти в Grasshopper
Оператор за цикъл Do ... Loop във Visual Basic

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 187350 днес 41
Направено с MyCMS.