Силови линии на електричното поле

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на:19 октомври 2018

Електричното поле може да се онагледи с линии, наречени силови линии на електричното поле. Това са линии във всяка точка на които векторът на интензитета на електричното поле лежи върху допирателната им. Посоката на интензитета на електричното поле се изобразява със стрелки, а за големината на интензитета се съди по гъстотата на силовите линии. Силовите линии се сгъстяват около точки с по-голям интензитет и се разреждат около точки с по-малък интензитет на електричното поле.

Силовите линии на електричното поле наподобяват токовите линии на полето на скоростите при движение на флуиди.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3850 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload