Бележки относно Aptana Studio 3

Страницата е създадена на:14 януари 2019 и редактирана на:20 октомври 2023

Интернет връзки: Aptana Studio(колекция връзки), кратка информация - в база данни софтуер: Данни за Aptana Studio 3

На тази страница ще споделим някои бележки относно използването на Aptana Studio 3.

Workspace (работно пространство)

Workspace (работно пространство) се нарича директория на компютъра, в която се създават нови проекти с Aptana Studio.

При първото стартиране, след инсталиране на Aptana Studio, се показва диалог за избиране на работно пространство. Ако не се постави отметката Use this as default and do not ask again, при следващо стартиране този диалог се показва отново.

От стартирано Aptana Studio ново работно пространство се създава с команда от менюто: File - Switch Wokspace - Other.... Когато са създадени повече от едно работни пространства те се показват в подменю File - Switch Wokspace, и може да се сменят от там.

Превключването към ново работно пространство рестартира Aptana Studio.

Ако е отменено показването на диалога за избор на работно пространство при стартиране, то се възстановява от настройките: Preferences... - General - Start and Shutdown - Workspace, като се поставя отметка Prompt for workspace on startup.

На същото място в диалог Preferences, се вижда и списък на работни пространства Recent Workspaces. Ако се избере работно пространство от този списък, с щракване на бутона Remove то се премахва от списъка. Така може да се премахне дори отвореното в момента работно пространство. Премахването на работно пространство от списъка Recent Workspaces не изтрива файлове, резултатът от премахването е само, че при стартиране и в подменю File - Switch Wokspace премахнатите работни пространства не се показват за избиране. Премахнати от списъка Recent Workspaces работни пространства може да се отворят отново с команда File - Switch Wokspace - Other...

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2932 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload