QML

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:15 април 2019

QML е език за описване на интерфейси. Документацията за него се намира на адрес:

http://doc.qt.io/qt-5/qtqml-index.html

Спецификация на синтаксиса се намира на адрес:

http://doc.qt.io/qt-5/qmlreference.html

QML е обектно ориентиран език. В този език са дефинирани няколко основни и обектни типове данни. (Вижте http://doc.qt.io/qt-5/qtqml-qmlmodule.html ) Всеки QML файл дефинира дървовидна структура от обекти, които трябва да бъдат създадени при изпълнение на приложението. Декларацията на всеки обект се състои от името на типа на обекта, следвано от скоби { }, в които се намират дефинициите на всички атрибути и деца на обекта.

Qt Quick

е библиотека на основа на QML дефиниции на обекти, които се използват за съставяне на потребителски интерфейс.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2238 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload