Първи принцип на динамиката

Страницата е създадена на:27 октомври 2016 и редактирана на:10 февруари 2020

Първият принцип на динамиката гласи:

Ако едно тяло не взаимодейства с други тела, то тялото се движи равномерно и праволинейно или остава в покой.

Такова движение на тяло, при което не му действат други тела се нарича движение по инерция. С други думи първият принцип на динамиката определя, че движението по инерция е равномерно праволинейно движение. Първият принцип на динамиката се нарича още принцип за инерцията и същността му е в това, че разкрива, че в природата съществува движение по инерция.

Трябва да се посочи обаче, че този принцип е валиден само в определени отправни системи, но не и във всички, произволно избрани отправни системи. Отправните системи, в които първият принцип на динамиката е в сила се наричат инерциални отправни системи. Ако в една отправна система телата, на които не действат други тела, не остават в покой или не се движат равномерно и праволинейно, отправната система се нарича неинерциална отправна система. За правилно обяснение на движението на телата трябва да се намира и избира инерциална отправна система. Основание, че винаги съществува и може да се избере такава отправна система е първият принцип на динамиката.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4257 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload